Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

12 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας


Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Πόπη Γερακούδη η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων
αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.
Πρόκειται για 12 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:
  • 2 Οδηγοί Απορριμματοφόρου ΔΕ
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (JCB) ΔΕ
  • 4 Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ – Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ
  • 2 Χειριστές χλοοκοπτικών τρακτέρ ΥΕ
Επιπλέον, εγκρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων "Ταξιδευτές"».
Πρόκειται για 6 άτομα των οποίων οι συμβάσεις ανανεώνονται από τη λήξη των προηγουμένων έως 31 Μαρτίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου