Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Πάνω από 800.000€ η ζημιά στα Σφαγεία Οιχαλίας...ζητά ενόχους ο Μεριβάκης


Με την άποψη πως «διαπιστώθηκε ότι οι υπογραφείσες συμβάσεις με τον ανάδοχο, εν αγνοία του Δήμου, δεν είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του
Δήμου», η Δημοτική Αρχή Φαρκαδόνας, πηγαίνει στην Δικαιοσύνη για την υπόθεση.
Μετά την πρόσφατη ανοιχτή συνεδρίαση – ενημέρωση στην Οιχαλία και της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας που ακολούθησε, για την πολύχρονη αυτή υπόθεση που ταλανίζει τον Δήμο, ο Δήμαρχος Θανάσης Μεριβάκης, είναι αποφασισμένος να …τελειώσει την υπόθεση και αφού παραδέχθηκε δημόσια πως «Δυστυχώς πολύ καθυστερημένα αντιληφθήκαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς συμβαίνει, όταν οι συμβάσεις υπογράφηκαν το 2003 και το 2005 και σήμερα το 2014 αντιληφθήκαμε τι συμβαίνει»…
Ο Δήμος έχει στα χέρια του 2 γνωμοδοτήσεις Νομικών (Λάμπρου Μίχου και Γεώργιου Γάτσιου) από τα τέλη του 2013 αλλά οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν ήλθαν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και άρα δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο  τι ακριβώς συμβαίνει με τα Σφαγεία Οιχαλίας.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε αμέσως για την προστασία της Δημοτικής Περιουσίας. Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή έκπληκτοι μάθαμε αμέσως μόλις αναλάβαμε ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί το 2004 μεταξύ του τότε δημάρχου και της αναδόχου Εταιρείας «Φασούλας - Ντούφας» δεν είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου που κατάρτισε τους όρους της δημοπρασίας και της Δημαρχιακής Επιτροπής που κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Και με το συμφωνητικό αυτό περιορίζονται τα δικαιώματα αλλά και τα εισοδήματα και η περιουσία του Δήμου. Και αυτή η διαφορετική συμφωνία έγινε εν αγνοία του Δήμου και του Δημοτικού

Συμβουλίου ειδικότερα είναι μια αυθαίρετη ενέργεια που ζημιώνει το Δήμο. Με πρόχειρους υπολογισμούς η ζημιά για τα 10 αυτά χρόνια μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ», ανέφερε ο κ. Μεριβάκης και τόνισε «θέλω με απόλυτο τρόπο να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το τέλος και θα γίνει ότι επιβάλλεται από το Νόμο γιατί πάνω από όλα είναι το συμφέρον του Δήμου. Δεν υπάρχει όμως καμία προκατάληψη κατά κανενός. Δεν θα θιγούν τα δικαιώματα και η υπόληψη κανενός.

Αν υπάρχουν υπεύθυνοι θα καταλογισθούν ευθύνες από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και της δικαιοσύνης. Εμείς δεν δικάζουμε κανέναν. Δεν θα επιτρέψουμε όμως και κανέναν να ωφελείται εις βάρος του Δήμου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με όσα Μέλη ήταν παρόντα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Να αποποιηθεί και να αρνηθεί με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο την από 28/11/2003 σύναψη σύμβασης που περιέχεται στο 25355/2003 μισθωτήριο αγροτικού ακινήτου που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Φαρκαδόνας Αικατερίνης Τζιγκούρα-Κοτρώνη και υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Οιχαλίας ως εκπροσώπου για λογαριασμό του Δήμου Οιχαλίας και του Αθανάσιου Φασούλα ως εκπροσώπου και για λογαριασμό της εταιρείας «Αθαν. Φασούλας – Δημ. Ντούφας και ΣΙΑ Ο.Ε – Σφαγεία Οιχαλίας» κατά το μέρος που υπερβαίνοντας την εξουσία αντιπροσώπευσης εκ μέρους του Δημάρχου, διαφοροποιεί και αλλοιώνει τη βούληση που εκφράσθηκε με τις αποφάσεις των συλλογικών Οργάνων του Δήμου και ειδικότερα της ρήτρας "θα επιτρέπεται η μίσθωση ορισμένων τμημάτων του κτιρίου ή άλλων χτισμάτων, που πρόκειται να ανεγείρει η μισθώτρια στο ακίνητο αυτό" καθ’ υπέρβαση και κατά κατάχρηση της απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου που απαγόρευε την ολική ή μερική παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Νόμου (Π.Δ 270/81) που απαγορεύει απολύτως την υπεκμίσθωση του μισθίου δημοτικού ακινήτου.
2. Να αποποιηθεί και να αρνηθεί με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο την από 28 Ιουνίου 2005 σύναψη σύμβασης που περιέχεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Οιχαλίας, ως εκπροσώπου του Δήμου και του Αθανασίου Φασούλα, ως εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας των σφαγείων κατά το μέρος που υπερβαίνει την εξουσία αντιπροσώπευσης εν μέρει του Δημάρχου και διαφοροποιεί και αλλοιώνει τη βούληση που εκφράσθηκε με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου (169/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόρισε τούς όρους της διακήρυξης και 49/2003 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που ανέθεσε την εκτέλεση του έργου) και ειδικότερα της ρήτρας που περιορίζει αυθαίρετα καθ’ υπέρβαση και κατά κατάχρηση της εντολής και εξουσίας αντιπροσώπευσης το καταβαλλόμενο ποσοστό επί τοις εκατό στο Δήμο μόνο επί των ακαθάριστων εσόδων που θα προκύπτουν από την φορολογική δήλωση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα από έσοδα της εταιρείας που θα προέρχονται από την σφαγή των ζώων και παραμονή αυτών στους ψυκτικούς θαλάμους και όχι από τα έσοδα που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες της εταιρείας, ενώ η συμφωνία, όπως προέκυπτε από τις άνω 169/2003 απόφαση του Δ.Σ και 49/2003 απόφαση της Δ. Ε. ήταν να καταβάλλεται επί τοις εκατό επί του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων του σφαγείου.
Όλοι αυτοί οι όροι-ρήτρες που περιέχονται στα παραπάνω συμφωνητικά συνιστούν υπέρβαση ανεπίτρεπτη και καταχρηστική των συμφωνημένων δεσμευτικών όρων και ως εκ τούτου περιορίζουν τα δικαιώματα και τα εισοδήματα και την περιουσία του Δήμου.
Οι συμφωνίες αυτές έγιναν εν αγνοία του Δήμου και των συλλογικών Οργάνων του Δήμου, ουδέποτε εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., ΔΕΝ ΕΓΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ.
3. Ως εκ του τούτου θεωρούμε άκυρες αυτές τις συμφωνίες, για το Δήμο δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και θα διεκδικήσουμε τη δικαστική ακύρωση αυτών των συμφωνιών.
4. Να διεκδικήσει το συνολικό ποσό που έχει ζημιωθεί ο Δήμος από τη μη καταβολή του οφειλόμενου ποσοστού επί τοις εκατό επί του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων του σφαγείου κατά το μέρος που παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα του Δήμου με τις άνω άκυρες συμφωνίες.
5. Να διαβιβασθεί η παρούσα απόφαση με το σχετικό φάκελο μέσω της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αρμόδια επιτροπή με το ερώτημα της πιθανής στοιχειοθέτησης αστικής ευθύνης και προς αποκατάσταση της θετικής ζημίας του Δήμου.
6. Να συνταχθεί σχετική αναφορά και μαζί με την παρούσα απόφαση και το σχετικό φάκελο να εγχειρισθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Τρικάλων προκειμένου να διερευνηθούν και καταγνωσθούν τυχόν ποινικές ευθύνες καθώς εκ του Νόμου έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε στον κύριο Εισαγγελέα αν υποπέσει στην αντίληψή μας τυχόν διάπραξη ποινικού αδικήματος.
7. Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους να ενεργήσουν νομίμως για παράβαση όρων της σύμβασης και έξωση της εταιρείας.
8. Να οριστεί ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Λάμπρος Μίχος για το δικαστικό και εξώδικο χειρισμό της υποθέσεως αυτής δηλαδή ακύρωση της σύμβασης, όπως παραπάνω εξειδικεύσει τη δικαστική επιδίωξη αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο Δήμο και κάθε συναφούς δικαστικής ενέργειας και την υποστήριξη σε κάθε αναφερόμενη ανωτέρω ενέργεια ή κάθε άλλη που θα χρειασθεί σχετικά με την δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και προς επικουρία τον ορισμό και του δικηγόρου Τρικάλων, που έχει χειρισθεί επίσης και γνωρίζει την υπόθεση, κυρίου Γεωργίου Γάτσιου.
9. Το θέμα του διορισμού των δικηγόρων θα παραπεμφθεί, στην Οικονομική Επιτροπή για τα περαιτέρω.
10. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να ενεργήσει για πιθανή εξωδικαστική επίλυση του θέματος. Να καλέσει προ πάσης ενέργειας τον εκπρόσωπο της εταιρείας των σφαγείων και να ζητήσει πριν ενεργήσουμε δικαστικώς αν επιθυμεί και δέχεται να αποκαταστήσει με βάση τα πραγματικά συμφωνηθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου