Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Με 30 θέματα... συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συμβουλίων του Δήμου Φαρκαδόνας, δημόσια συνεδρία με 30 θέματα προς συζήτηση-επίλυση.
Διαβάστε τα θέματα:
Θέμα 1ο
Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση (αγροτεμάχια) του Ζουλιανίτη Λεωνίδα.
Θέμα 2ο
Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση (αγροτεμάχια) της Κανέλη Μαρίας.
Θέμα 3ο
Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση (αγροτεμάχιο) του Χαλβατζά Κίμωνα.
Θέμα 4ο
Λύση συμβάσεων μίσθωσης αγροτεμαχίων μεταξύ Δήμου Φαρκαδόνας και Ζουλιανίτη Σωτηρίου.
Θέμα 5ο
Περί έγκρισης ή μη παράτασης συμβάσεων μίσθωσης αγροτεμαχίων μεταξύ Δήμου Φαρκαδόνας και Παπαγεωργίου Ν.
Θέμα 6ο
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης.
Θέμα 7ο
Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου ή μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.
Θέμα 8ο
Υποβολή πρότασης στο Π.Α.Α. 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης Δήμου Φαρκαδόνας.
Θέμα 9ο
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαρκαδόνας, Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας για την υποβολή πρότασης στο Π.Α.Α. 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης Δήμου Φαρκαδόνας.
Θέμα 10ο
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρκαδόνας για το οικον. έτος 2013
Θέμα 11ο
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρκαδόνας για το οικον. έτος 2013
Θέμα 12ο
Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων έτους 2015.
Θέμα 13ο
Απόδοση κεφαλαίου σύστασης ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ. ύψους 30.000,00 € και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 14ο
Επιχορήγηση της ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ. με το ποσό των 5.825,92 € για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 15ο
Δωρεάν παραχώρηση στο εκκλησιαστικό συμβούλιο «Τιμίων Ταξιαρχών» μιας αίθουσας του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών.
Θέμα 16ο
Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου.
Θέμα 17ο
Έγκριση της αρ. 11/2014 μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση της 12/2011 Τεχνικής Μελέτης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Ζάρκου»»
Θέμα 18ο
Έγκριση της αρ. 13/2014 μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση της 5/2011 Τεχνικής Μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κεραμιδίου»»
Θέμα 19ο
Έγκριση της αρ. 14/2014 μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση της 14/2011 Τεχνικής Μελέτης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κεραμιδίου – Φαρκαδόνας»»
Θέμα 20ο
Έγκριση της αρ. 16/2014 μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παιδικές χαρές Δ.Ε. Οιχαλίας»
Θέμα 21ο
Έγκριση της αρ. 17/2014 μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παιδικές χαρές Δ.Ε. Φαρκαδόνας»
Θέμα 22ο
Έγκριση της αρ. 18/2014 μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Δ.Ε. Οιχαλίας»
Θέμα 23ο
Έγκριση της αρ. 19/2014 μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Δ.Ε. Φαρκαδόνας»
Θέμα 24ο
Έγκριση της αρ. 20/2014 μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Τ.Κ. Κεραμιδίου Δήμου Φαρκαδόνας»
Θέμα 25ο
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση όμβριων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργανάδων του Δήμου Οιχαλίας»
Θέμα 26ο
Μεταφορά κτιρίου με μεταλλικό φέροντα σκελετό από την Τ.Κ. Ταξιαρχών στην Τ.Κ. Φαρκαδόνας.
Θέμα 27ο
Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φαρκαδόνας με την επωνυμία «ΠΕΛΙΝΝΑ»
Θέμα 28ο
Επικαιροποίηση – επικύρωση – έγκριση της υπ’ αριθμ. 148/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας
Θέμα 29ο
Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φαρκαδόνας με την επωνυμία «ΠΕΛΙΝΝΑ» για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Θέμα 30
3η τακτική κατανομή έτους 2014 της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου