Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Δράσεις για την εξυπηρέτηση των αγροτών στη Φαρκαδόνα


Τη συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής Φαρκαδόνας δείχνουν η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Στόχος η άμεση υλοποίηση των προβλημάτων και η εξυπηρέτηση των αναγκών που παρουσιάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα από τις δράσεις που καλούνται να αναπτύξουν είναι και ο αγροτικός εξηλεκτρισμός της παρεπήνειας περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας. Μάλιστα οι δυο φορείς προτίθενται να υποβάλλουν κοινή πρόταση με τον ΓΟΕΒ Σ.Ε. Θεσσαλίας για τον αγροτικός εξηλεκτρισμός της παρεπήνειας περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας. Για το συγκεκριμένο λόγο αναπτύχθηκε συνάντηση του δημάρχου κ. Θανάση Μεριβάκη και των εκπροσώπων του ΓΟΕΒ Σ.Ε .Θεσσαλίας και της Περιφέρειας. Η μελέτη του προτεινόμενου έργου πραγματεύεται τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υφισταμένων παρόχθιων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας. Το έργο, που έχει σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των μεθόδων άρδευσης στην περιοχή μελέτης, προγραμματίζεται να ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπιμότητα έργου Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων και μεθόδων άρδευσης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και την άμβλυνση των προβλημάτων λόγω της προβληματικής λειτουργίας των υφιστάμενων παρόχθιων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων (χρήση πετρελαίου, παλαιότητα εξοπλισμών) κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται μια ορθολογικότερη διαχείριση του επιφανειακού νερού, αλλά και της καταναλισκόμενης ενέργειας. Επιπλέον, με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παρόχθιων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων, θα αποφευχθούν οι δαπανηρές και μακροπρόθεσμα μη αποτελεσματικές επεμβάσεις διαρκούς συντήρησης των εξοπλισμών στις παρόχθιες αντλητικές διατάξεις εξαιτίας της παλαιότητάς τους.

Γράφει: ο Θανάσης Τσαγγαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου