Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας


Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα.

Aναλυτικά:

8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού/ Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2433350038).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΗΓΗ: thessalianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου