Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Επεκτάθηκε και διαμορφώθηκε το κοιμητήριο Ζάρκου με προϋπολογισμό 40.000€


Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου» που θεωρείτε από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα που
έχουν γίνει στο χωριό τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν υπήρχε χώρος ταφής στο κοιμητήριο με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, ανήσυχοι εξέφραζαν την αγωνία τους προς την τοπική και δημοτική αρχή. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00 με Φ.Π.Α.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου